Skip to the content

Bands og Orkestre - kun for elever som modtager soloundervisning

Man kan kun deltage på holdene når man er tilmeldt soloundervisning på Kulturskolen.