Skip to the content

Priser

Billedkunst & Design

Sæson 2018/19

 

Lektionslængde:

Antal uger:

Pris for hele sæsonen inkl. gebyr:

Børnehold

120 min.

26

1800 kr. + materiale omk. 320 kr. fordelt på 4 rater

Ungdomshold

180 min.

26

2700 kr. + materiale omk. 320 kr. fordelt på 4 rater

Voksenhold

120 min.

26

3400 kr. + materiale omk. 320 kr. fordelt på 4 rater

Ler og Skulptur

150 min.

21

3400 kr. + materiale omk. 320 kr. fordelt på 4 rater

Croquis

120 min. 

26

2600 kr. fordelt på 4 rater

Talent og BGK

2 * 180 min.

32

6600 kr. + materiale omk. 600 kr. fordelt på 5 rater

Familiehold

90 min.

26

1350 kr. + materiale omk. 320 kr. pr. person, fordelt på 4 rater

Solo undervisning

60 min.

Aftales

420 kr.

Textil & Design

150 min.

32 

1825 kr. + materiale omk. 320 kr. fordelt på 4 rater

Smykke Design

120 min.

26

1800 kr. + materiale omk. 320 kr. fordelt på 4 rater

 

BETALING

Den samlede pris indeholder et administrationsgebyr på 150 kr. pr. fag. Dette gebyr opkræves altid ved den 1. rate. Gebyret opkræves for hvert tilmeldt fag.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til e-boks. Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

FOTOGRAFERING OG VIDEO

Kulturskolen ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder af mit barn/mig selv som elev på Kulturskolen.

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Aflysning af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via sms. Undervisning, der aflyses pga. lærerfravær, forsøges erstattet i forlængelse af sæsonen (i december eller i april/maj).

Udmeldelse fra Kulturskolen, Billedkunst & Design

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskifte. Besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 30. november 2018, hvorefter undervisningen ophører pr.1. januar 2019.

Betaling ophører efter 2. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Dersom en ny elev ikke ønsker at fortsætte, skal besked om udmeldelse finde sted inden 4. undervisningsgang og gives skriftligt til kulturskolen@viborg.dk. Ved en sådan udmeldelse skal alene første rate betales. 

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.