Skip to the content

Priser

 

Gamedesign & Animation

Sæson 2019/20

 

Lektionslængde:

Antal uger:

Pris for hele sæsonen inkl. gebyr:

Gamedesign

120 min.

26

1825 kr. + materiale omk. 340 kr. fordelt på 4 rater

Animation

120 min.

26

1825 kr. + materiale omk. 340 kr. fordelt på 4 rater

 

BETALING

Den samlede pris indeholder et administrationsgebyr på 175 kr. pr. fag. Dette gebyr opkræves altid ved den 1. rate. Gebyret opkræves for hvert tilmeldt fag.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til e-boks. Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

FOTOGRAFERING OG VIDEO

Kulturskolen ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder af mit barn/mig selv som elev på Kulturskolen.

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Aflysning af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via sms. Undervisning, der aflyses på grund af lærerfravær, forsøges erstattet i løbet af sæsonen.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter, studieture, forestillinger, ferniseringer, elevkoncerter og lignende indgå som undervisning og træde i stedet for soloundervisning. Der er således ikke tale om aflysning af undervisning.

Udmeldelse fra Kulturskolen, Gamedesign & Animation

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskifte. Besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 30. november 2019, hvorefter undervisningen ophører pr.1. januar 2020.

Betaling ophører efter 2. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Dersom en ny elev ikke ønsker at fortsætte, skal besked om udmeldelse finde sted inden 4. undervisningsgang og gives skriftligt til kulturskolen@viborg.dk. Ved en sådan udmeldelse skal alene første rate betales. 

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 175 kr.