Skip to the content

Priser

Priser for elever under 25 år - musik

Sæson 2018/19

 

Lektionslængde:

Antal uger:

Pris for hele sæsonen inkl. gebyr:

Soloundervisning

25 min.

36

4950 kr. fordelt på 5 rater

Soloundervisning

30 min.

36

5950 kr. fordelt på 5 rater

Soloundervisning

45 min. (kun efter aftale)

36

8500 kr. fordelt på 5 rater

Soloundervisning, for elever til og med 6. klasse

20 min.

36

3950 kr. fordelt på 5 rater

Holdundervisning 2 personer. Nybegynder til og med 6. klasse. 

30 min. 

36 

3450 kr. fordelt på 5 rater pr. person.

Børne og ungdomskor

60 min.

Individuelt

1400 kr. fordelt på 2 rater

Spil-op Mini, Midi, Maxi

45 min 

30

1700 kr. fordelt på 2 rater

Karrusel 8-9 år inkl. instrumentleje

60 min.

34

3500 kr. fordelt på 5 rater

Talent (45 min. solo, hørelære og kor)

45 min.

36

6600 kr. fordelt på 5 rater

Hørelære efterår inkl. undervisningsbog

45 min. 

9

900 kr. fordelt på 1 rate 

MGK forberedende hørelære inkl. undervisningsbog

45 min.

9

900 kr. fordelt på 1 rate

Hørelære forår inkl. undervisningsbog

45 min.

9

900 kr. fordelt på 1 rate

Produktion og lydproduktion

2 timer

4

950 kr. fordelt på 1 rate

Concert Band/Bigband

120-135 min.

34

2100 kr. fordelt på 2 rater

Klippekort sang 10 gange fra 14 år

25 min.

10 

1500 kr. fordelt på 1 rate

 

Priser for elever fra og med 25 år - musik

Sæson 2018/19

 

Lektionslængde:

Antal uger:

Pris for hele sæsonen inkl. gebyr:

Soloundervisning

25 min.

36

6600 kr. fordelt på 5 rater

Soloundervisning

30 min.

36

7450 kr. fordelt på 5 rater

Kor, Sammenspil, Orkester

120-135 min.

30-34

2100 kr. fordelt på 2 rater

Concert Band/Bigband

120-135 min.

34

2100 kr. fordelt på 2 rater

Klippekort sang 10 gange

25 min.

10

2000 kr. fordelt på 1 rate

 

Betaling

Den samlede pris indeholder et administrationsgebyr på 150 kr. pr. fag. Dette gebyr opkræves altid ved den 1. rate. Gebyret opkræves for hvert tilmeldt fag.

Elever der er tilmeldt solo instrumental og solo sang undervisning, kan deltage i kulturskolens orkestre og kor til halv pris.

Harmoniorkester og Los Marimbas kræver medlemskab af FDF.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til e-boks. Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

Fotografering og video

Kulturskolen ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder af mit barn/mig selv som elev på Kulturskolen.

Instrumenter

Alle elever bør selv eje deres instrument. Da dette kan være en stor investering har kulturskolen visse instrumenter til udlån, bl.a. obo, fagot, klarinet, saxofon, cello, kontrabas, violin, tværfløjte, trompet, barytonhorn, kornet, harmonika.

Til at dække vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med lånet betales et gebyr på 800 kr. pr. skoleår fordelt på 2 rater efterår og forår.

Vi anbefaler, at man altid kontakter de enkelte faglærere, inden man køber et instrument.

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Noder og undervisningsmateriale

Noder og andet undervisningsmateriale til elevens eget brug er ikke inkluderet i ovennævnte priser. Du må regne med udgifter i løbet af året til undervisningsmateriale m.v. herunder afgifter på ophavsret ved noder, der distribueres på internettet.

Udmeldelse fra Kulturskolen, musik

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig fra helårlige undervisningsforløb fra og med uge 7, 2019. Besked herom skal gives skriftligt til kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 31. december 2018, hvorefter undervisningen ophører ved udgangen af uge 6, 2019.

Betaling ophører efter 3. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Besked om udmeldelse af nye elever skal finde sted senest inden 5. undervisningsgang og gives skriftligt til kulturskolen@viborg.dk. Ved en sådan udmeldelse vil de første to rater for soloelever henholdsvis den første rate for kor og orkestre skulle betales.

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.

Søskenderabat & flerfagsrabat – gælder kun for elever under 25 år

Der ydes 10% rabat på billigste fag, hvis 2 eller flere elever fra samme husstand er elever på musikskolen (værge/betaler skal være samme person for alle elever og rabatten gælder fra barn nr. 2 og fremad).

Rabat efter samme regler ydes også, hvis man er elev på flere instrumenter. (søskende og flerfagsrabat kan ikke kombineres)

Rabatten ydes kun på instrumental- eller sangundervisning.

Aflysning og tilbagebetaling af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Undervisning, som aflyses på grund af lærerfravær, vil så vidt muligt blive erstattet og efterlæst på andet tidspunkt, eller der vil ske en tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetaling finder sted, hvis eleven har haft færre end 33 lektioner ud af de planlagte 36 lektioner. For hold med kortere sæson vil der ske tilbagebetaling, hvis der er flere end 2 aflysninger, hvorefter 3. og evt. flere aflyste lektioner vil blive erstattet. Undervisning som aflyses af eleven erstattes ikke.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter og elevkoncerter indgå som undervisning og træde i stedet for soloundervisning efter aftale med eleverne. I disse tilfælde er der således ikke tale om aflysning af undervisning.

Tilbagebetaling finder sted ved undervisningsårets slutning og beløb på under 100 kr. tilbagebetales ikke.